Prokuratura Okręgowa w Świdnicy

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Całodobowa ochrona siedziby Prokuratury Okręgowej w Świdnicy przy ul. 1 Maja 21". Nr referencyjny PO VII WB 261.19.2017.

  • wybrana oferta 9,38 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone