Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony ocałodobowej Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.“ znumer referencyjny: BPR.CA.25.13/2020/US na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

  • wybrana oferta ze stawką 15,85 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone