Politechnika Warszawska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług: obsługa szatni, obsługa dozoru w budynkach Wydziału Elektrycznego PW – Gmach Elektrotechniki, Gmach Mechaniki, Gmach Starej Kotłowni, Budynek Pod Kominem na terenie głównym Politechniki Warszawskiej w Warszawie”. 

  • wybrana oferta ze stawką 15,84 netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone