Politechnika Warszawska Filia w Plocku

Zamówienie publiczne: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia (budynków i terenów) Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 15,67 zł netto/rbh
  • najniższa oferta 15,60 zł netto/rbh

Link do strony postępowania – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone