Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona fizyczna osób i mienia w Państwowej Uczelni Zawodowej wraz z obsługą sezonową szatni“

  • najkorzystniejsza oferta ze stawką 16,89 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone