Państwowa Inspekcja Pracy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Ochrona budynków Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy"

  • wybrana oferta 12,48 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone