Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 138o Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) pt.: „świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu Zdrojowego, położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także samych pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie” Znak: PGS-US/01/2018.

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • wybrana oferta ze stawką 15,46 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone