Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na zasadach określonych w art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp“, w odniesieniu do zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pt: „Świadczenia usług ochrony fizycznej na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, realizowanych w siedzibie Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Karolkowej 58 A w Warszawie“ nr sprawy: SZP-MBS-351_1/19.

  • najtańsza oferta ze stawką 17,49 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone