Opera Krakowska

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz usług portierskich w budynku baletu „Opery Krakowskiej“ przy ul. św. Tomasza w Krakowie, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  • wybrana oferta ze stawką 17,89 z netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone