Ochrona osób i mienia w budynku przy ul. Teatralnej 17,17a,17b w Katowicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochronę osób i mineia w budynku przy ul. Teatralnej 17, 17a, 17b w Katowicach“ prowadzonego w trybie zamówień na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

  • wybrana oferta ze stawką 10,82 zł netto/rbh
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 14,02 zł netto/rbh

Link do strony postępowania.

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone