Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

Postępowanie na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO, do których zastosowanie mają przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) pt.: Całodobowa ochrona obiektów i terenu oraz osób na terenie Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji – sprawa nr 7/US/2019/JS.

  • wybrana oferta ze stawką 11,10 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone