Narodowy Instytut Dziedzictwa w Warszawie

Postępowanie prowadzone na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro, do których zastosowanie mają przepisy art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) na: Świadczenie usług ochrony i mienia – III części, znak sprawy ZP/NID/21/2017

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę: część 2 – 16,80 zł netto/rbh, część 3 – 13,09 zł netto/rbh
  • najniższa oferta: część 2 i 3 – 13,09 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone