Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego_Grodzisk Mazowiecki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w NID”, nr ref.: ZP/NID/11/2019, prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,95 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 17,22 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone