Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług ochrony w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Brackiej 4”

  • wybrana oferta 14,00 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone