Narodowe Centrum Nauki

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Narodowego Centrum Nauki“ znak sprawy: DSO.271.2.7.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

  • wybrana oferta ze stawką 14,92 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone