MZGO Dąbrowa Górnicza

 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Całodobową ochronę terenu Miejskiego Składowiska Odpadów Komunalnych Lipówka i zlokalizowanego przy ul. Koksowniczej 4 wraz z terenami przyległymi oraz terenu kwatery KW1 wraz z terenami przyległymi przy ul. Głównej 144 a należącymi do Miejskiego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Dąbrowie Górniczej"

  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 14,68 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone