MUZEUM ZIEMI WIŚNICKIEJ W NOWYM WIŚNICZU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pt: „Ochrona fizyczna mienia i osób zabytkowego Zespołu Zamkowego w Starym Wiśniczu“ numer sprawy: MZW.1.1.2019, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  • wybrana oferta ze stawką 11,74 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone