Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „ Ochrona mienia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku”.

  • wybrana oferta ze stawką 17,68 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
  • stawka na realizację zamówienia przeznaczona przez Zamawiającego wynosi 19,35 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone