Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze-Ochli

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonywanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w tym m.in. obiektów i terenu Muzeum Etnograficznego w Zielonej Górze – Ochli“ prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  • wybrana oferta ze stawką 16,63 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone