Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w Warszawie wraz z obsługą recepcji”.

  • wybrana oferta ze stawką 23,70 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone