Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona osób i mienia w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.“

  • najkorzystniejsza oferta ze stawką 22,38 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone