Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę ochrony i dozoru budynku MZDiT przy ul. Legionów 52 w Częstochowie“ znak sprawy: MZDiT.ZP.26.372.2020 na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). 

  • wybrana oferta ze stawką 14,40 zł netto/rbh

Link do strony postępowania 

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone