Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu ul. Kopernika 3, znak sprawy: AG.26.1.2.2017

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,09 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 13,01 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone