Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu na usługi społeczne, którego przedmiotem jest Usługa ochrony osób i mienia obiektów i terenu Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Sp. z o.o. (znak sprawy MOZ.2510.1.2017).

  • ​Zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 17,57 zł netto/rbh
  • Najniższa oferta 13,30 zł netto/rbh
  • Zamawiający unieważnił postępowanie po otrzymaniu w dniu 13 kwietnia pisma PZPO

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone