Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: kompleksową usługę w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia na okres 12 miesięcy w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie

  • wybrana oferta ze stawką 19,42 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone