Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest usługa polegająca na: Całodobowej ochronie nieruchomości wraz ze świadczeniem usług porządkowych w obiektach administrowanych przez Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie (MZN 01/2019 – CZĘŚĆ A BRZESKA).

  • wybrana oferta ze stawką 16,67 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone