Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę ochrony obiektów Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz konwojowania wartości pieniężnych (Znak sprawy: KPB-V.273.5.2017).

  • ​Zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 10,71 zł netto/rbh
  • Najniższa oferta 9,90 zł netto/rbh
  • Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone