Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych pt.: „Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia na terenie byłego przedsiębiorstwa Metron z siedziba w Toruniu” numer sprawy: BFI.II.272.2.3.2019.

  • najniższa oferta ze stawką 13,08 zł netto/rbh
  • wymóg zatrudnienia na umowę o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone