Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 2018 r., poz. 1986) pt.: „ Ochrona obiektów, osób i mienia Instytutu Spawalnictwa” – znak sprawy: 1/2019.

  • wybrana oferta ze stawką 13,65 zł netto/rbh

Link do strony postępowania – kliknij tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone