Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie usług ochrony budynków i mienia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi” 

  • wybrana oferta ze stawką 14,40 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone