Instytut Chemii Fizycznej PAN i Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu udzialania zamówień publicznych na usługi społeczne, funkcjonującego u Zamawiającego, na ochronę terenów i obiektów pod nazwą: IChF PAN i IChO PAN przy ul. Kasprzaka 44/52 w Warszawie, numer sprawy ZP-2402-3/17.

  • wybrana oferta 13,77 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone