Gmina Wołomin

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) pt.: „Usługa ochrony fizycznej mienia na obszarze Parku przy Muzeum im Zoffi i Wacława Nałkowskich w Wołominie na terenie działek nr ew. 72,83,40,82 z obrebu 27 w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17“.

  • wybrana oferta ze stawką 15,24 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone