GDDKiA Oddział w Lublinie

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych na usługi społeczne pod nazwą: Świadczenie usługi na ochronę w budynkach administrowanych przez GDDKiA O/Lublin z podziałem na 2 części (nr ref: O.LU.D-3.2413.6.2017).
Część 1 – Ochrona w budynkach administrowanych przez GDDKiA O/Lublin przy 
ul. Ogrodowej 21/Chmielna 6
Część 2 – Ochrona w budynkach administrowanych przez GDDKiA O/Lublin przy ul. Olszewskiego 1 A.

  • Częśc 1 – wybrana oferta 10,34 zł netto/rbh
  • Część 2 – wybrana oferta 10,30 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone