Filharmonia Łódzka

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy PZP na: usługę całodobowej ochrony osób i mienia znajdujących się w granicach Filharmonii Łódzkiej (ZP/02/2017).

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13,66 zł netto/rbh
  • najniższa oferta 13,32 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone