EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego: na całodobową ochronę osób i mienia w obrębie obiektu należącego do EXPO ŁÓDŹ Sp. z o. o. w postaci hali wielofunkcyjnej, zlokalizowanej przy al. Politechniki 4 w Łodzi.

  • najniższa oferta 12,12 zł netto/rbh

Link do strony postępowania – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone