EXPO-ŁÓDŹ Sp. z o.o.: CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB I MIENIA W HALI WIELOFUNKCYJNEJ EXPO – ŁÓDŹ Sp. z o.o.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Całodobowa ochrona osób i mienia w hali wielofunkcyjnej EXPO-ŁÓDŹ sp. zo.o.  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

  • wybrana oferta ze stawką 14,60 zł netto/rbh
  • zamawiający przeznaczył 20,40 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone