Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach

Zamówienie w trybie zapytania ofertowego: ochrona budynków Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach.

  • wybrano najniższą ofertę – 12,46 zł netto/rbh

Link do strony zamawiającego – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone