Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Sp. z o.o.

Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1986 ze zm.) Usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia CPV: 79 71 00 00 – 4.

  • Zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 12,47 zł netto/rbh
  • Wybrana oferta ze stawką 14,00 zł netto/rbh

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone