Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługa całkowitej ochrony osób i mienia na terenie Centrum Kultury i Sportu Sp. z o.o. w Pruszkowie” .

  • wybrana oferta ze stawką 16,89 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone