Centrum Alzheimera

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę i dozorowanie osób i mienia – budynków i terenu Centrum Alzheimera w Warszawie przy Al. Wilanowskiej 257

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 13 zł netto/rbh
  • najniższa oferta 15,97 zł netto/rbh

Postępowanie unieważnione 12 grudnia 2016 r. – cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Link do strony – tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone