Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem są usługi społeczne pod nazwą: "Ochrona Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 72 tzw. "Biała Willa", Dobra 68/70 tzw. "Domek Ogrodnika" i Dobra 55". 

  • obiekt podlegający obowiązkowej ochronie
  • wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
  • kwalifikowani pracownicy wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego
  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 15,65 zł netto/rbh
  • wybrana oferta 16,70 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone