Biblioteka Śląska w Katowicach

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługę ochrony fizycznej osób i mienia Biblioteki Śląskiej w Katowicach ” (nr: DTZ.200.3.2016.).

  • wybrano najniższą ofertę – 12,35 zł netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone