BIAŁOŁĘCKI OŚRODEK SPORTU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z Dz. U. 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), o wartości szacunkowej zamówienia poniżej 750 000 EURO pt: „Ochrona fizyczna obiektów Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie” o numerze sprawy: BOS-KS/PS/1/2018

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 16,65 zł netto/rbh
  • wybrana oferta ze stawką 14,35 zl netto/rbh

Link do strony postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone