Akademia Teatralna im. A. Zelwerowicza

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Ochrona fizyczna obiektu i mienia w obrębie kampusu Akademii Teatralnej: w budynkach Teatru Collegium Nobilium i Miodowa 22 D lub C”

  • najniższa oferta ze stawką 18,76 zł netto/rbh
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

Link do strony postępowania

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone