Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa portierska i dozoru w obiektach ASP we Wrocławiu, znak postepowania: ZP-14/10/2017

  • zamawiający przeznaczył na realizację stawkę 22,59 zł netto/rbh
  • wybrana oferta 13,02 zł netto/rbh

Link do postępowania tutaj

Więcej informacji po zalogowaniu.
Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone