Szefowa MRPiPS objęła roczne przewodnictwo w RDS

Podczas poniedziałkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim Duda podziękował dotychczasowej przewodniczącej RDS. "To był ważny rok, ale to był także i trudny rok w pracach Rady – tak, jak zresztą każdy wtedy, kiedy następują w kraju reformy, które wiążą się z pewną dyskusją, debatą" – powiedział prezydent.
 
"Pod Pani auspicjami, w ramach Rady, toczyły się dyskusje na temat służb mundurowych (…) na temat transparentności środowiska i warunków pracy, toczyły się dyskusje na temat szkolnictwa zawodowego, wreszcie od pewnego czasu toczy się też taka mocna dyskusja na temat systemu ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej w naszym kraju" – mówił prezydent, zwracając się do Bochniarz.
 
Jak dodał, zgodnie z harmonogramem prac RDS, przewodnictwo w Radzie przejmuje strona rządowa, a bezpośrednio – minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Prezydent wskazał, że pod jej przewodnictwem kontynuowane będzie ważne zadanie, jakim jest dyskusja o zmianach w systemie ochrony zdrowia.

Za: www.pap.pl, Grzegorz Dyjak, 30.10.2017 r. więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone