Nowe forum dialogu społecznego

W dniu 25 czerwca 2015 r. Sejm przyjął ustawę o Radzie Dialogu Społecznego. Rada będzie nowym forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu, zastępując Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych.

Projekt ustawy jest efektem wspólnych prac ekspertów związkowych z NSZZ "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych, pracodawców z Konfederacji Lewiatan, Pracodawców RP, Związku Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club oraz przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

„Są takie ustawy, które w szczególny sposób wypełniają przesłania Konstytucji, wypełniają jej najważniejsze założenia. Jednym z podstawowych obowiązków funkcjonowania państwa prawa jest dialog społeczny. Ta ustawa wzmacnia partnerów społecznych, nadaje nowe uprawnienia przedstawiania aktów prawnych i ich opiniowania.  Daje szansę na bardziej wnikliwą analizę przedstawianych projektów prawnych, ale daje też niezależność partnerów społecznych w przedstawianiu swoich propozycji. Daje szansę na zupełnie nową jakość dyskusji społecznej i dialogu społecznego. Jest to jedna z najważniejszych ustaw rozpatrywanych przez Wysoką Izbę w tej kadencji ze względu na swoją zawartość, ale też sposób procedowania, wynegocjowania, poparcia i akceptacji przez wszystkie strony dialogu społecznego.„ – Powiedział minister Władysław Kosiniak–Kamysz podczas wystąpienia w Sejmie.

Rada Dialogu Społecznego nie będzie jedynie forum dyskusji i konsultacji. Strony związków i pracodawców zyskają prawo do przygotowywania projektów aktów prawnych.  Przewodniczyć Radzie będzie naprzemiennie przedstawiciel każdej ze stron.

Opr. A. K.

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone