Zmiany w prawie zamówień publicznych

Polecamy Państwa uwadze poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 3448) oraz stanowisko Rządu wobec wyżej wymienionego projektu.

 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone