Zamówienia publiczne: nowelizacja nie jest konsekwentna w swoich zapisach

Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym, z założenia mająca przyspieszyć przetarg, może go mocno wydłużyć, jeśli okaże się, że wybraniec podlega wykluczeniu. Polska wersja językowa jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia posługuje się terminologią w dużej mierze oderwaną od języka ustawy prawo zamówień publicznych.

Za: www.rp.pl, 6 września 2016, Aldona Kowalczyk, Anna Szymańska, Maria Niedziela, więcej tutaj.
 

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone