Zamówienia publiczne: Klauzule społeczne poza kontrolą

Zamawiający nie mogą sprawdzać, czy firmy wygrywające przetargi rzeczywiście zatrudniają pracowników na etat. Na przeszkodzie stoją przepisy o ochronie danych osobowych.

W przetargach ogłaszanych od 28 lipca zamawiający muszą wprowadzać do specyfikacji wymóg, aby osoby realizujące publiczne zlecenia były zatrudnione na etat. To efekt ostatniej nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) i konsekwencja prospołecznej polityki rządu. Jeśli czynności związane z realizacją zamówienia spełniają warunki pracy na etat, to osoby je wykonujące mają być zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wynika to z art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p.

Za: www.gazetaprawna.pl, 24 sierpnia 2016, Sławomir Wikariak, więcej tutaj

Znak logotypu

Firmy wspierające

Znak logotypu

Firmy zrzeszone